I våra danskurser får du jobba med koreografi, rytmik, teknikövningar samt eget skapande, improvisation och kompositioner.

Dans (5-6 år) Ett lekpass där vi lär oss takt, rytmik och grunderna i dans genom att leka fram det.
Onsdagar 17.00-17.45

Modern dans (7-9 år) En lekfull introduktion i dansens grunder samt taktkänsla. Fokus på rörelsemotorik & en del koreografi.
Måndagar 16.00-16.45
Onsdagar 16.00-16.45

Modern dans (10-12 år) Vi jobbar med musikalitet, teknik och koreografi. Du får arbeta med uttryck i din kropp och att hitta ditt eget rörelsemönster, du får även skapa dans individuellt och i grupp.
Måndagar 16.45-18.15
Onsdagar 17.15-18.45

Streetdance (10-12 år) Introduktion till streetdance där vi jobbar med kondition, teknik och styrka. Vi jobbar med uttrycket i din kropp och att skapa street-koreografi.
Onsdagar 18.15-19.45
Fredagar 16.00-17.30

Modern dans nybörjare (13-15 år) Vi jobbar med musikalitet, teknik och koreografi. Du får arbeta med uttryck i din kropp och att hitta ditt eget rörelsemönster, du får även skapa dans individuellt och i grupp.
Måndagar 18.30-20.00

Streetdance nybörjare (13-15 år) Introduktion till streetdance där vi jobbar med kondition, teknik och styrka. Vi jobbar med uttrycket i din kropp och att skapa street-koreografi.
Onsdagar 19.45-21.15
Fredagar 17.30-19.00 

Modern dans fortsättning (13-15 år) Vi jobbar med musikalitet, teknik och koreografi. Du får arbeta med uttryck i din kropp och att hitta ditt eget rörelsemönster, du får även skapa dans individuellt och i grupp. Passar dig som har minst ett års erfarenhet av modern dans.
Måndagar 18.30-20.00

Streetdance fortsättning (13-15 år) Fördjupning i streetdance – vi jobbar med kondition, teknik och styrka. Vi laborerar med uttrycket i din kropp och att skapa street-koreografi. Passar dig som har minst två terminers erfarenhet av streetdance.
Onsdagar 19.45-21.15
Fredagar 17.30-19.00

Modern dans nybörjare (16-20 år) Vi jobbar med musikalitet, teknik och koreografi. Du får arbeta med uttryck i din kropp och att hitta ditt eget rörelsemönster, du får även skapa dans individuellt och i grupp.
Måndagar 18.30-20.00

Streetdance nybörjare (16-20 år) Introduktion till streetdance där vi jobbar med kondition, teknik och styrka. Vi jobbar med uttrycket i din kropp och att skapa street-koreografi.
Fredagar 19.00-20.30

Modern dans fortsättning (16-20 år) Vi jobbar med musikalitet, teknik och koreografi. Du får arbeta med uttryck i din kropp och att hitta ditt eget rörelsemönster, du får även skapa dans individuellt och i grupp. Passar dig som har minst två terminers erfarenhet av modern dans.
Måndagar 18.30-20.00

Streetdance fortsättning (16-20 år) Fördjupning i streetdance – vi jobbar med kondition, teknik och styrka. Vi laborerar med uttrycket i din kropp och att skapa street-koreografi. Passar dig som har minst två terminers erfarenhet av streetdance.
Fredagar 19.00-20.30

Avancerad ensemble för scenframställning (16-25 år) Vi jobbar med musikalitet, teknik och koreografi. Du får arbeta med uttryck i din kropp och att hitta ditt eget rörelsemönster, du får även skapa dans individuellt och i grupp. Passar dig som har minst två terminers erfarenhet av modern dans.
Fredagar 20.30 och framåt