Godkännande till publicering av foto på dig/ditt barn. GDPR.

Scenskolan Fejm använder gärna bilder för att dokumentera och berätta om verksamheten. Det kan till exempel vara i tryckt material samt på webbbplatsen scenskolanfejm.se och i sociala medier. Vi namnger aldrig personerna på bild. Scenskolan Fejm ber om ditt godkännande att få publicera bilder på ditt barn. Godkännandet kan när som helst avbrytas. Vid varje publiceringstillfälle gör vi alltid en bedömning om det är lämpligt att publicera fotot i det aktuella sammanhanget. Det går bra att skicka godkännande via mejl. Glöm inte att ange elevens namn.  Epost: scenskolan.fejm@abf.se 

Blankett för bildmedgivande hittar du HÄR