Sång

Alby FEJM hjälper dig att hitta och utveckla din personliga röst. På sångcirklarna provar du på flera olika stilar, till exempel soul, pop och rock. Träning i sångteknik ger dig ett större register och en friare röst som håller i längden. Arbete med frasering, texttolkning och sceniskt uttryck lär dig att använda sång som uttrycksmedel. Du får öva dig i stämsång och på att sjunga solo. Även gehörsträning och improvisation kommer du att få pröva i så väl grupp som individuellt.

Sångcirklar finns för
Pytte FEJM 5-6 år
Micro FEJM 7-9 år
Mini FEJM 10-13 år
Stor FEJM 14-20 år.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>