Vill du börja på FEJM?
Mejla din anmälan till scenskolan.fejm@abf.se

Anmälan ska innehålla:

  • Namn
  • Personnummer (10 siffror)
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Mailadress (För faktura)
  • Glöm inte att skriva vilken/vilka kurser du vill börja på

Vi har inga inträdeskrav och tar emot anmälningar året runt. Vid fullsatt cirkel blir du placerad i kö och ditt anmälningsdatum blir din köplats.

En termin består av minst 12 sammankomster, en per vecka.
Vi har uppbehåll på skollov.
Kurserna kostar 500-800 kr per termin och ämne, bor du utanför Botkyrka kommun kostar det 800-1000 kr per termin och ämne.

Har du valt att delta på en föreställning är det obligatorisk närvaro på helgrepetitionerna och föreställningarna.

När du har fått plats hos oss så behåller du den tills du säger upp den.
Du blir betalningsskyldig efter tre sammankomster oavsett om du närvarat eller inte. Se därför till att avanmäla dig om du inte vill gå, så fort du får en kallelse/faktura hem.
Avanmälan: scenskolan.fejm@abf.se