Information ang. Corona

Coronaläget ändras hela tiden i Sverige och världen och det påverkar oss på många sätt. För oss är det fortsatt viktigt att vi tar ansvar för att förhindra att smittan sprids inom vår verksamhet – utan att bidra till att sprida mer oro. Den allmänna hållningen är fortsatt att följa ansvariga myndigheters (b.la. www.folkhalsomyndigheten.se) direktiv för hur vi ska förhålla oss. Det kan sammanfattas:  

·        Skydda dig själv och andra från smittspridning genom att stanna hemma när du är sjuk, undvik nära kontakt med sjuka, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och undvik att röra ögon, näsa, mun. 

Vår kursverksamhet fortsätter som vanligt, men vi rekommenderar att man inte kommer till sin lektion om man är sjuk eller förkyld, eller varit utomlands. Hemvändande från riskområden ska inte besöka verksamheten på två veckor. Vi kommer även fortsättningsvis att följa utvecklingen och de rekommendationer, vilket kan innebära att ovanstående information ändras. Vi får även följa kommunens råd och beslut kopplat till barn- och ungdomsverksamhet. 

Har ni några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av er till oss.