I våra teaterkurser får du jobba med färdiga manus & eget skapande. Du får arbeta med ditt uttryck på scen, texttolkning, drivkrafter, improvisation och karaktärsskapande.

Introduktion till sång, dans & teater 4-5 år
Lördagar 10.00-10.45

Introduktion till sång, dans & teater 5-6 år
Lördagar 10.45-11.30

Teaterlek 5-6 år
Tisdagar 16.45-17.30

Spela Teater 7-9
Måndagar 16.45-17.30

Spela Teater 10-12 år
Måndagar 17.30-19.00
Tisdagar 17.30-19.00

Spela Teater nybörjare 13-20 år
Måndagar 19.00-20.30

Spela Teater fortsättning 13-20 år (minst två terminers förkunskap) Tisdagar  19.00-20.30