I våra teaterkurser får du jobba med färdiga manus & eget skapande. Du får arbeta med ditt uttryck på scen, texttolkning, drivkrafter, improvisation och karaktärsskapande.

Teater (7-9 år) En introduktion till teater där lek & improvisation är centralt. Vi utgår från sagor, scener vi skapar själva & improvisation. Ingen tidigare erfarenhet behövs.
Måndagar 16.45-17.30

Teater (10-12 år) Här får du jobba med färdiga texter, skriva själv & skapa i grupp. Vi leker fram teaterscener och improviserar. Vi går även igenom teaterteknik, olika typer av texter & genrer. Ingen tidigare erfarenhet behövs.
Måndagar 17.30-19.00
Tisdagar 17.30-19.00

Teater nybörjare (13-15 år) Du får lära dig att stå på scen och gestaltande karaktärsarbete med inriktning mot produktion. Vi jobbar med eget skapande och färdiga manus. En bra kurs för dig som inte har tidigare erfarenhet av skådespeleri.
Måndagar 19.00-20.30
Tisdagar  19.00-20.30

Teater fortsättning (13-15 år) Fördjupning i skådespeleri och karaktärsarbete. Vi jobbar med dramaturgi och olika skådespelartekniker (Stanislavskijs, Meisner med flera). Kursen är produktionsinriktad och vi jobbar både med devising och färdiga manus. Passar för dig som har minst 1 års erfarenhet av skådespeleri.
Måndagar 19.00-20.30
Tisdagar 19.00-20.30

Improvisationsteater (13-15 år) Denna kurs riktar sig till dig som vill lära dig att improvisera! Du får lära dig grunder i hur du skapar scener och etablerar improvisationens grunder. En bra kurs för dig som vill ha en fördjupning som skådespelare eller håller på med stå upp komik eller liknande.
Måndagar 20.15-21.45 

Monologteknik (13-15 år) En kurs för dig som vill fördjupa dina skådespelarkunskaper. Med monologteknik får du jobba med en text och hitta din karaktär och dennes drivkraft och hinder. Perfekt för dig som planerar att göra antagningsprov eller inför auditions. Ingen tidigare erfarenhet krävs men rekommenderas.
Måndagar 16.30-17.15

Teater nybörjare (16-20 år) Du får lära dig att stå på scen och gestaltande karaktärsarbete med inriktning mot produktion. Vi jobbar med eget skapande och färdiga manus. En bra kurs för dig som inte har tidigare erfarenhet av skådespeleri.
Måndagar 19.00-20.30
Tisdagar 19.00-20.30

Teater fortsättning (16-20 år) Fördjupning i skådespeleri och karaktärsarbete. Vi jobbar med dramaturgi och olika skådespelartekniker (Stanislavskijs, Meisner med flera). Kursen är produktionsinriktad och vi jobbar både med devising och färdiga manus. Passar för dig som har minst 1 års erfarenhet av skådespeleri.
Måndagar 19.00-20.30
Tisdagar 19.00-20.30

Improvisationsteater (16-20 år) Denna kurs riktar sig till dig som vill lära dig att improvisera! Du får lära dig grunder i hur du skapar scener och etablerar improvisationens grunder. En bra kurs för dig som vill ha en fördjupning som skådespelare eller håller på med stå upp komik eller liknande.
Måndagar 20.15-21.45

Monologteknik (16-20 år) En kurs för dig som vill fördjupa dina skådespelarkunskaper. Med monologteknik får du jobba med en text och hitta din karaktär och dennes drivkraft och hinder. Perfekt för dig som planerar att göra antagningsprov eller inför auditions. Ingen tidigare erfarenhet krävs men rekommenderas.
Tisdagar 16.30-17.15

Avancerad ensemble för scenframställning (16-25 år) Avancerad kurs i teater och skådespeleri för scen. Kursen riktar sig till dig som kan jobba självständigt med hjälp av erfarna pedagoger och vill skapa en ensemble med likasinnade för att spela runt om i Botkyrka och Stockholm.
Måndagar 20.15-21.45